Lúc bắt đầu học android mình chỉ biết tìm thông tin về Android qua Google, Stackoverflow và trang developer của Android. Sau một thời gian ngắn làm Android, mình hay follow những người giỏi về Android cũng như những trang hay viết về Android.

Dưới đây mình tổng hợp lại một số nguồn mình mà mình biết được:

Android Weekly: Trang này tuần nào cũng tổng hợp mấy bài viết hay về Android, mình đặc biệt siêu thích trang này.

Blog của Square: https://corner.squareup.com/

Android Blog: http://android-developers.blogspot.com/
Trang này hay đăng mấy cái thông tin chính thức về Android.

Channel của Android trên Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVHFbqXqoYvEWM1Ddxl0QDg

Trang tổng hợp các bài blog của bạn Thành chia sẻ: https://github.com/ziem/android-development-blogs

Người nổi tiếng: Mình follow github và Twitter của mấy người này luôn.
Jake Wharton: Nhớ follow github của ông này, có rất nhiều lib hữu ích cho Android

Chiu-ki Chan

Dan Lew

Jesse Wilson

Mark Murphy

Thêm nữa là theo dõi mấy sự kiện của Android. Như sắp tới đây có Droidcon ở SF

Đặc biệt nếu bạn ở Sài Gòn thì có AndroidDev Saigon hội này hàng tháng hay tổ chức meetup có mấy anh/bạn giỏi về Android lên chia sẻ mấy cái chủ đề hot.

Ngoài cái trang Facebook ra còn có Slack channel nữa.